Sunday, May 30, 2010

MARKAT PENGUKURAN UJIAN DISLEKSIA


1)   Menamakan dengan pantas. Melihat keupayaan kanak-kanak menyebut nama objek yang ditunjukkan dalam gambar dengan pantas. Kanak-kanak diberikan enam gambar. Mereka diminta menyebut gambar yang ditunjukkan dengan pantas. Masa yang diberikan dimarkat seperti berikut:
*      10 saat = 3 markah
*      20 saat = 2 markah
*      30 saat = 1 markah

Peserta
Markah
Kanak-kanak 1

Kanak-kanak 2

Kanak-kanak 3

Kanak-kanak 4

Kanak-kanak 5

Kanak-kanak 6


2)   Mencucuk manik. Melihat koordinasi motor halus dan mata. Kanak-kanak diberikan manik untuk dimasukkan ke dalam benang. Masa diberikan selama 2 minit.  Berapa bilangan manik yang dapat dimasukkan diambil dicatatkan. Berdasarkan market ini.
*      1 – 5 biji manik     = 1 markah
*      6 – 10 biji manik   = 2 markah
*      11 – 15 biji manik = 3 markah
*      16 – 20 biji manik = 4 markah
*      21 – 25 biji manik = 5 markah
*      26 – 30 biji manik = 6 markah

Peserta
Markah
Kanak-kanak 1

Kanak-kanak 2

Kanak-kanak 3

Kanak-kanak 4

Kanak-kanak 5

Kanak-kanak 6


3)   Membeza bunyi. Fokus pada kemahiran mendengar. Mengecam dan membezakan bunyi. Memperdengarkan kanak-kanak 6 bunyi:
*      0 betul = 0 markah
*      1 betul = 1 markah
*      2 betul = 2 markah
*      3 betul = 3 markah
*      4 betul = 4 markah
*      5 betul = 5 markah
*      6 betul = 6 markah

Peserta
Markah
Kanak-kanak 1

Kanak-kanak 2

Kanak-kanak 3

Kanak-kanak 4

Kanak-kanak 5

Kanak-kanak 6


4)   Keseimbangan tubuh. Melihat kawalan badan
*      0 kali bola pingpong jatuh = 6
*      1 kali bola pingpong jatuh = 5
*      2 kali bola pingpong jatuh = 4
*      3 kali bola pingpong jatuh = 3
*      4 kali bola pingpong jatuh = 2
*      5 kali bola pingpong jatuh = 1
*      6 kali bola pingpong jatuh = 0

Peserta
Markah
Kanak-kanak 1

Kanak-kanak 2

Kanak-kanak 3

Kanak-kanak 4

Kanak-kanak 5

Kanak-kanak 6


5)   Mengenalpasti rima. Berfokus kepada pemahaman kanak-kanak terhadap berapa kali proses pengajaran diberikan (DO, RE, ME, FA, SO, LA, TI, DO). Markah diberikan pada kanak-kanak berdasarkan berapa kali pengajaran diberikan dan kali ke berapa baru sebutan rima itu betul dan tepat.

peserta
Latihan yang diberikan
Betul/Salah (√ , X)
Kanak-kanak 1
Kali ke-1

Kali ke-2

Kali ke-3

Kali ke-4

Kali ke-5

Kanak-kanak 2
Kali ke-1

Kali ke-2

Kali ke-3

Kali ke-4

Kali ke-5


6)   Span digit ke hadapan. Fokus kepada kemahiran mengingat semula. Kanak-kanak diajar mengira digit 1 – 10.

Bilangan latihan (Yang Diajarkan)
Jumlah sebutan yang betul
1

2

3

4

5

6

7

8

9

107)   Menamakan angka. Memfokuskan kepada pengetahuan menamakan angka dan simbol bernilai. Kanak-kanak diberikan  gambar untuk dipadankan dengan angka mengikut jumlah objek dalam gambar. Permarkahan seperti berikut:
Pelajar A
Pelajar B

8)   Menamakan huruf, bagi melihat pengetahuan kanak-kanak tentang huruf. Kanak-kanak diajar berkenaan huruf dan simbolnya iaitu dari A – J. Kanak-kanak diberikan kad huruf dan diminta menamakannya:
Pelajar A
Pelajar B

9)      Turutan bunyi. Memfokuskan kepada deria persepsi. Bagaimana kanak-kanak mengamati bunyi yang diperdengarkan. Kanak-kanak didengarkan dengan bunyi secra beturutan dan diminta meneka bunyi tersebut.

Pelajar A
Pelajar B

10)   Menyalin bentuk objek berdasarkan contoh yang diberikan. Menentukan keupayaan kanak-kanak dalam motor halus ketika menyalin bentuk objek. Mereka diberikan empat bentuk untuk di tiru.
Pelajar
Tepat
Sederhana tepat
Tidak tepat
AB

No comments:

Post a Comment